Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB

by | Apr 15, 2020

Styrelsen i Arcoma har utsett Susanne Rydberg till ny Verkställande Direktör. Susanne Rydberg har lång erfarenhet från ledande positioner, senast nu som VD för Eurofins BioPharma Product Testing Sweden AB och dessförinnan som verksamhetschef för Lindes Nordeuropeiska Healthcare division. Styrelsen i Arcoma ser Susannes bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden.

Press inquiries should be adressed to:

Peter Benson, Msc

Chairman & General Partner